Takster for undervisning høsten 2018:

Kurs á 30 minutter en gang pr uke i 15 uker         – kr 1490

Kurs á 45 minutter en gang pr uke i 15 uker         – kr 2100

Kurs á 45 minutter to ganger pr uke i 15 uker       – kr 3360

Kurs á 60 minutter en gang pr uke i 15 uker        – kr 2250

Kurs á 60 minutter to ganger pr uke i 15 uker      – kr 3600

Kurs á 60 minutter tre ganger pr uke i 15 uker     – kr 4725

Kurs á 75/90 minutter en gang pr uke i 15 uker   – kr 2475

Kurs á 75/90 minutter to ganger pr uke i 15 uker   – kr 3960

Lørdagskurs á 45 minutter i 11 uker –   kr 1540

Lørdagskurs á 60 minutter i 11 uker –   kr 1650

Lørdagskurs á 75/90 minutter i 11 uker – kr 1815

Rabatter:

Familierabatt – 10 % (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)

Elev som deltar på 2 klasser pr uke – 20 % rabatt

Elev som deltar på 3 klasser pr uke – 30 % rabatt

Elev som deltar på 4 klasser pr uke – 40 % rabatt

Elev som deltar på 5 klasser pr uke – 50 % rabatt

Makspris pr elev pr semester – kr 5300.

Makspris pr familie pr semester kr 7300 (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)

Intensivkurs, kurs med gjestelærere og sommerkurs inngår ikke i rabattordningen med makspris pr semester.

Privat-timer:

Privat-time a 60 minutter – kr 700 (ytterligere timer innen samme semester, kr 650)

Privat-time a 30 minutter – kr 350