danselek

 

Danselek er vårt tilbud til 4, 5 og 6-åring og er grunnleggende danse- og motorikktrening for gutter og jenter. Vi deler inn gruppene etter alder.

Danselek 4 og 5 år

På danselekkursene kan elevene starte på det trinnet som passer deres alder, uavhengig om de har gått kurs hos oss tidligere.

I danselektimene er de fleste av øvelsene i form av leker, og vi danser til variert musikk, hovedsakelig barnemelodier og klassisk musikk. Barna lærer kroppsbevissthet og rombevissthet, og vi jobber med ulike kvaliteter i bevegelser. Gjennom danseleken øver barna også opp ferdigheter som konsentrasjon og koordinasjon, fleksibilitet, styrke og balanse. Vi legger vekt på at de skal oppleve danseglede og bruke sin kreativitet og fantasi.
Danselek gir barna et godt grunnlag for videre fysisk aktivitet og passer både for gutter og jenter.

I begynnelsen av semesteret foregår mye av undervisningen i ring, slik at barna blir trygge og vi blir godt kjent med hverandre.
Undervisningen bygger på Anne Wigerts metode, som hun har utviklet etter mange års arbeid med førskolebarn i Sverige.

Fagplanen vår i Danselek er lagt opp slik at undervisningen på første nivå, Danselek 4 år, består av korte og enkle øvelser med litt forskjellig opplegg for vår og høst.
På Danselek 5 år, er øvelsene litt mer sammensatte og krever noe mer konsentrasjon enn på 4-års gruppen. Også her jobber vi med forskjellige temaer og øvelser i vår- og høstsemesteret.

Danselek 6 år

Danselek 6-års gruppe er for barn fra 6-7 år. Undervisningsopplegget er også her basert på lek og kreativ aktivitet, men retter seg noe mer mot klassisk ballett enn på de to første nivåene i danselek.

På dette alderstrinnet jobber vi en del med øvelser for plassering og holding, som er en grunnleggende faktor for videre ballettrening. Vi begynner også å fokusere mer på å danse til musikk og barna lærer noen enkle ballettrinn og trinnkombinasjoner.
De får bruke sin fantasi og kreativitet både gjennom individuelle oppgaver og i samarbeid med andre barn. Vi legger vekt på at barna skal ha det morsomt og oppleve danseglede i timene, og at de skal være trygge og fungere godt sammen i gruppen.

Antrekk og utstyr i timene:
Barna bør ha på seg ledig treningstøy som for eksempel gymdrakt/ballettdrakt og strømpebukse eller t-shirt og shorts/treningsbukse. Vi anbefaler sklisikre sokker eller gymsokker på føttene. Disse må sitte godt på. Lange halskjeder og liknende bør tas av før timen av sikkerhetshensyn.

Våre Danselek-kurs:

Danselek 4-års gruppe  – tirsdager kl 1715-1800  – 15 uker høst/ 17 uker vår, kr 2682 pr semester

Danselek 5- års gruppe – mandager kl 1645-1730 – 15 uker høst/17 uker vår, kr 2682 pr semester

Danselek 5-års gruppe – tirsdager kl 1800-1845 – 15 uker høst/17 uker vår, kr 2682 pr semester

Danselek 4+5 år – (for 4- og 5-åringer)   – lørdager kl 1145-1230  –  11-13 uker, kr 1935

Danselek 6-års gruppe – onsdager kl 1645-1730 – 15/17 uker – kr 2682

Danselek 6-års gruppe  – torsdager kl 1715-1800 –  15 uker høst/17 uker vår, kr 2570