Takster for undervisning våren 2019:

Kurs á 45 minutter en gang pr uke i 17 uker         – kr 2380

Kurs á 45 minutter en gang pr uke i 19 uker        –  kr 2660

Kurs á 45 minutter to ganger pr uke i 17 uker       – kr 3800

Kurs á 60 minutter en gang pr uke i 17 uker        – kr 2550

Kurs á 60 minutter en gang pr uke i 19 uker         – kr 2850

Kurs á 60 minutter to ganger pr uke i 17 uker      – kr 4080

Kurs á 75/90 minutter en gang pr uke i 17 uker   – kr 2800

Kurs á 75/90 minutter to ganger pr uke i 17 uker   – kr 4480

Kurs á 75/90 minutter en gang pr uke i 19 uker     – kr 3130

Lørdagskurs á 45 minutter i 13 uker –   kr 1820

Lørdagskurs á 60 minutter i 13 uker –   kr 1950

Lørdagskurs á 75/90 minutter i 13 uker – kr 2310

Rabatter:

Familierabatt – 10 % (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)

Elev som deltar på 2 klasser pr uke – 20 % rabatt

Elev som deltar på 3 klasser pr uke – 30 % rabatt

Elev som deltar på 4 klasser pr uke – 40 % rabatt

Elev som deltar på 5 klasser pr uke – 50 % rabatt

Makspris pr elev pr semester – kr 5300.

Makspris pr familie pr semester kr 7300 (gjelder nærmeste familie som søsken, barn og foreldre)

Intensivkurs, kurs med gjestelærere og sommerkurs inngår ikke i rabattordningen med makspris pr semester.

Privat-timer:

Privat-time a 60 minutter – kr 700 (ytterligere timer innen samme semester, kr 650)

Privat-time a 30 minutter – kr 350