Påmeldings- og betalingsregler
 • Nye kurs starter i august (høstsemester) og januar (vårsemester).
  Påmelding gjelder for et semester av gangen.
  Kursavgiften forfaller til betaling i andre kursuke og innbetales fra mottatt
  faktura.
  For sen påmelding regnes som fravær, og det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første to ukene av semesteret. Ved lengre tids sykdom (mer enn tre uker) refunderes kursavgift fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser o.l. refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne, men eleven kan etter avtale med ballettskolen ta igjen timer på tilsvarende kurs innen samme semester.
 • Påmeldte nye elever gis en prøvetime første kursgang. Dersom vi ikke får annen tilbakemelding, regner vi eleven påmeldt etter prøvetimen.Påmelding er bindende fra og med 3. kursgang.
 • Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det den ansvarlige pedagogen som vurderer om eleven passer inn på nivået hvis de er påmeldt noe annet enn begynnerkurs. Dette gjelder også våre elever som melder seg på et annet nivå enn det som er blitt anbefalt for dem.
 • Ballettskolen har ikke ansvar for elevenes personlige effekter og verdisaker. Verdisaker og klær/sko kan tas med inn i ballettsalen, mobiltelefon må være avslått/lydløs.
 • Ballettskolen har ikke ansvar for skader som eleven pådrar seg eller for uhell som skjer innen ballettskolens område.
 • Foreldre som ønsker å fotografere eller filme sitt barn i timen kan gjøre dette siste kursgang når det er visning. Ellers ønsker vi at dette gjøres utenom undervisningstiden.
 • Elever har ikke anledning til å benytte danser/koreografier instruert ved ballettskolen uten skolens/pedagogens samtykke.
 • Ballettskolen kan bruke bilder fra forestillinger og kurs for markedsføring av skolen og skolens aktiviteter elektronisk og i trykte medier. Hvis du/ditt barn skal reserveres mot dette, må vi få beskjed.
 • Ballettskolen kan avlyse kurs dersom det er for få påmeldte. Vi vil da så godt det lar seg gjøre prøve å finne et tilsvarende alternativ.

For påmelding og informasjon, vennligst ta kontakt
på telefonnummer 66 90 23 70 eller e-post:askerdan@online.no