previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Påmeldings- og betalingsregler

 • Ballettskolen er fra januar 2020 en del av Asker kulturskole, og påmelding gjøres i Asker kulturskoles påmeldingssystem, Speedadmin. Gå inn på Asker kulturskoles nettside, www.askerkulturskole.no og klikk videre på «Søke elevplass». Der kommer du inn på påmeldingsskjemaet, og legger inn ønsket fag og kontaktinformasjon.

Det gjelder egne priser og betingelser for dansetilbudene i kulturskolen i forhold til annen undervisning som skolen tilbyr.

 • Nye kurs starter i august (høstsemester) og januar (vårsemester).
  Når man har meldt seg inn i kulturskolen, har man plass til man selv melder seg ut. Utmeldingsfrister er 1. desember og 1. mai. Slik at hvis man deltar på kurs på høsten, og ikke ønsker å fortsette i vårsemesteret, så må man melde seg av før 1. desember. Deltar man på kurs i vårsemesteret og ikke vil fortsette på høsten, så må man melde seg ut innen 1. mai. Utmelding må gjøres skriftlig.
 • Kursavgiften blir vanligvis fakturert i september og i februar.
 • Ved påmelding etter kursstart, og gis det ikke avslag på kursavgift for de første to ukene av semesteret. Ved lengre tids sykdom (mer enn tre uker) refunderes kursavgift fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser o.l. refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne, men eleven kan etter avtale med ballettskolen ta igjen timer på tilsvarende kurs innen samme semester.
 • Påmeldte nye elever gis en prøvetime første kursgang. Viktig at man gir beskjed etter prøvetimer om man skal fortsette eller ikke.
 • Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det den ansvarlige pedagogen som vurderer om eleven passer inn på nivået hvis de er påmeldt noe annet enn begynnerkurs. Dette gjelder også våre elever som melder seg på et annet nivå enn det som er blitt anbefalt for dem.
 • Skolen har ikke ansvar for elevenes personlige effekter og verdisaker. Verdisaker kan tas med inn i ballettsalen, mobiltelefon må være avslått/lydløs.
 • Skolen har ikke ansvar for skader som eleven pådrar seg, eller for uhell som skjer innen skolens område.
 • Foreldre som ønsker å fotografere eller filme sitt barn i timen kan gjøre dette siste kursgang når det er visning. Ellers ønsker vi at dette gjøres utenom undervisningstiden.
 • Elever har ikke anledning til å benytte danser/koreografier instruert ved ballettskolen uten skolens/pedagogens samtykke.
 • Skolen kan avlyse kurs dersom det er for få påmeldte. Vi vil da så godt det lar seg gjøre prøve å finne et tilsvarende alternativ.

For påmelding og informasjon, vennligst ta kontakt oss på tlf. 66 90 94 70, eller send e-post til marianne.schwarz@asker.kommune.no.