previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Asker dans og ballettskole

Vi fokuserer på å ivareta og beskytte elevenes personvern.
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personvernopplysninger vi mottar og samler inn når du melder deg på kurs, og hva vi gjør for å beskytte opplysningene.
Ved å melde deg på kurs, samtykker du til at vi behandler opplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de til enhver tid gjeldende rammer som lovgivningen stiller.

Formål
Ballettskolen trenger tilgang til enkelte personopplysninger om elevene, for å kunne følge opp hver enkelt elev og holde kontakt med elever og foresatte.
Skolen trenger kontaktinformasjon for å kunne sende ut informasjon og faktura for kurs.

Behandlingsansvarlig
Daglig leder er behandlingsansvarlig og har det formelle ansvaret for at skolen ivaretar personvernet til elevene. Det er vanligvis bare daglig leder som har tilgang til personopplysninger og sensitiv informasjon. Lærere får informasjon dersom det anses helt nødvendig i forhold til å ivareta en god og trygg undervisningssituasjon for vedkommende elev.

Personopplysninger som behandles
Vi behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg.
Ved påmelding innhentes følgende opplysninger:
– Navn
– Fødselsdato
– Adresse
– Telefonnummer
– E-postadresse
– Tidligere danseerfaring
– Søsken eller andre familiemedlemmer som er elever ved skolen
– Opplysninger om sykdommer eller annet som elev eller foresatt mener skolen bør
ha kjennskap til.

Dersom eleven er under 18 år oppgis også foresattes adresse, telefonnummer og e-post.

Hvordan sikres opplysningene
Opplysninger om elevene lagres digitalt i arkiv/register, som bare daglig leder har tilgang til. All informasjon som registreres vil lagres, forvaltes og eventuelt slettes i henhold til gjeldende lovgivning.

Adresser og navn videreformidles ikke i forbindelse med markedsføring o.l.
Videreformidling skjer kun med samtykke fra den opplysningen gjelder, med hjemmel i lov eller forskrift, etter pålegg fra domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet, eller som ledd i betalingsinnkreving når det foreligger saklige grunner.
Alle ansatte har taushetsplikt.

Elever og foresattes rettigheter
Elever og foresatte har rett til innsyn, retting og sletting av egne personopplysninger og kan kreve at disse begrenses.

Kontakt daglig leder på tlf. 66 90 94 70 eller e-post askerdan@online.no.

Asker, 1. august 2018