KLASSISK BALLETT

Klassisk ballett

Klassisk ballett er en viktig kunstform i store deler av verden. Faste trinn, bevegelsesmønstre og oppbygging av timen er utviklet gjennom flere hundre år. Klassisk ballett-trening gir et godt grunnlag for alle danseformer, og teknikken har røtter langt tilbake i tiden.

Gjennom trening i klassisk ballett oppøves smidighet og styrke, muskelbevissthet, holdning og spenst. Dessuten utvikles konsentrasjon, utholdenhet og musikalitet.

Selv om den tradisjonelle balletteknikken består av trinn og posisjoner, så legger vi på de første nivåene også stor vekt på øvelser som opprettholder kreativitet og danseglede.

Nivåene:

Klassisk ballett 1 – for 7-åringer

Klassisk ballett 2 – for 8- åringer

Nivåene fortsetter så videre opp til 12. På de to første nivåene starter man etter alder. Videre oppover må man følge den gruppen som passer i ferdighetsnivå. Vi har også en begynner/litt øvet gruppe i klassisk ballett for ungdom og voksne. Fra nivå 5 anbefaler vi at elevene trener ballett minst 2 ganger pr uke.

Tåspisstrening

Når man kan begynne med tåspissdans er avhengig av hvor lenge man har danset, samt styrke i føtter og ankler. Elever som har fulgt nivåene oppover og trener minst 2 ballettklasser pr uke, vil normalt kunne starte med tåspissdans fra ca 12 års alder. Elevene får skriftlig informasjon om dette når de er klare for å bruke tåsko.

Antrekk og utstyr i timene:
Vi anbefaler å bruke ballettdrakt, tynne strømper i lys farge og ballettsko.
Håret bør være stramt oppsatt.
På nivå 1 og 2 kan elevene bruke gymsokker eller sklisikre sokker som sitter godt på foten. Fra og med nivå 3 bør elevene ha på seg myke ballettsko i timene.

DANSELEK

Danselek 4 og 5 år
Danselek 1 er for barn som er 4 år og Danselek 2 er for barn som er 5 år.

På danselekkursene kan elevene starte på det trinnet som passer deres alder, uavhengig om de har gått kurs hos oss tidligere.

I danselektimene er de fleste av øvelsene i form av leker, og vi danser til variert musikk, hovedsakelig barnemelodier og klassisk musikk. Barna lærer kroppsbevissthet og rombevissthet, og vi jobber med ulike kvaliteter i bevegelser. Gjennom danseleken øver barna også opp ferdigheter som konsentrasjon og koordinasjon, fleksibilitet, styrke og balanse. Vi legger vekt på at de skal oppleve danseglede og bruke sin kreativitet og fantasi.
Danselek gir barna et godt grunnlag for videre fysisk aktivitet og passer både for gutter og jenter.

I begynnelsen av semesteret foregår mye av undervisningen i ring, slik at barna blir trygge og vi blir godt kjent med hverandre.
Undervisningen bygger på Anne Wigerts metode, som hun har utviklet etter mange års arbeid med førskolebarn i Sverige.

Fagplanen vår i Danselek er lagt opp slik at undervisningen på første nivå, Danselek 1 (4 år), består av korte og enkle øvelser med litt forskjellig opplegg for vår og høst.
På Danselek 2 (5 år), er øvelsene litt mer sammensatte og krever noe mer konsentrasjon enn på Danselek 1. Også her jobber vi med forskjellige temaer og øvelser i vår- og høstsemesteret.

Danselek 6 år

Danselek 3 er for barn som er 6 år. Undervisningsopplegget er også her basert på lek og kreativ aktivitet, men retter seg noe mer mot klassisk ballett enn på de to første nivåene i danselek.

På dette alderstrinnet jobber vi en del med øvelser for plassering og holding, som er en grunnleggende faktor for videre ballettrening. Vi begynner også å fokusere mer på å danse til musikk og barna lærer noen enkle ballettrinn og trinnkombinasjoner.
De får bruke sin fantasi og kreativitet både gjennom individuelle oppgaver og i samarbeid med andre barn. Vi legger vekt på at barna skal ha det morsomt og oppleve danseglede i timene, og at de skal være trygge og fungere godt sammen i gruppen.

Antrekk og utstyr i timene:
Barna bør ha på seg ledig treningstøy som for eksempel gymdrakt/ballettdrakt og strømpebukse eller t-shirt og shorts/treningsbukse. Vi anbefaler sklisikre sokker eller gymsokker på føttene. Disse må sitte godt på. Lange halskjeder og liknende bør tas av før timen av sikkerhetshensyn.

JAZZDANS

Jazzdansen har røtter tilbake til Afrikansk dans, og oppsto først blant den svarte befolkningen i USA tidlig på 1900-tallet. Man danset etter hvert til jazzmusikk, derav navnet jazzdans. Etter hvert spredde dansestilen seg over hele verden, og i våre dager brukes mye popmusikk til denne stilen. Jazzdans brukes også mye i show- og musikaldans. I Norge kaller vi også stilen for jazzballett da mye av den grunnleggende klassiske teknikken også er basis i jazzdans.

Det finnes mange ulike stilarter innen jazzdans, som er en danseform i stadig utvikling. Jazzdansen forandrer seg med trender, moter og popmusikk. I jazzdans får du utfolde deg og oppleve danseglede, og du utvikler styrke, koordinasjon og smidighet. Fra 8 år.

Jazz/funk
Vi har også klasser i Jazz/funk som er en variant av jazzdans med en litt friere stil, flere trinnkombinasjoner og mer «funky» bevegelser.

Minijazzdans 7-8 år
Minijazzdans er en jazzdanstime tilrettelagt for aldersgruppen 7-8 år.
I tillegg til at elevene lærer elementer og enkel teknikk fra jazzdans, legger vi også stor vekt på å utvikle danseglede og grunnleggende motoriske ferdigheter.

Nivåene:

Nivåene i Jazzdans går fra 1-7.

Med normal progresjon går man ca 4 semestre på et nivå før man blir flyttet opp til neste.

Jazzdans 1 er første nivå for aldersgruppen 8-ca 10 år.

Nivåene i Jazz/funk går fra 1-4.

Jazz/funk 1 er første nivå fra 11 år.

Antrekk og utstyr i timene:

Jazzdans
Treningsklær som er gode å bevege seg i, som for eksempel jazzbukse, tights, sykkelbukse og en litt ettersittende overdel som for eksempel t-shirt, singlet eller ballettdrakt.
På føttene myke jazzdans- eller ballettsko, evt. barbent eller sokker i teknikkøvelsene.
Elever på øvet nivå kan også bruke dance sneakers i dansesekvensene.

Jazz/funk
I Jazz/funk kan du for eksempel trene i jazzbukser eller videre treningsbukser og t-shirt. Dance sneakers, myke joggesko eller liknende bør benyttes som fottøy.

MODERNE DANS

Danseformen har sin opprinnelse fra tidlig i vårt århundre, og oppsto som en reaksjon mot den klassiske balletten. Enkeltpersoner som ville uttrykke seg gjennom dans, skapte sitt eget bevegelsesmønster med utgangspunkt i sin egen kropp. F.eks. Isadora Duncan, Martha Graham, Rudolf von Laban, Merce Cunningham og Lester Horton. Det er derfor mange ulike retninger innen moderne dans i dag.

Karakteristisk for denne dansestilen er blant annet avspenning og bruk av tyngdekraft, samt kontakt med gulvet. Det brukes vanligvis ikke sko i moderne dans.

Moderne dans er en spennende og kraftfull danseform, som utfordrer kroppens bevegelsesmuligheter. Det brukes variert musikk i flere sjangere og mye instrumentalmusikk. Vi anbefaler at du er 12-13 år før du begynner å trene denne teknikken.

Vi har tre nivåer i moderne dans. Med normal progresjon går man ca 4 semestre på et nivå før man går opp til neste.

Antrekk og utstyr i timene:
Treningsklær i elastisk stoff. Kan være jazzbukse, joggebukse, tights eller liknende, t-shirt eller ballettdrakt. På bena er vi gjerne barbent. Knebeskyttere kan være greit å ha tilgjengelig på videregående nivåer, da det jobbes en del på gulvet.

HIP HOP

Gatedansen oppsto i USA rundt 1970, da ungdommer begynte å eksperimentere med dans og musikk ute i gatene. Hip hop-kulturen besto opprinnelig av graffiti, rap, platespilling/DJs og breaking. Etter hvert oppsto det forskjellige danseformer innen hip hop-kulturen og disse er fortsatt i utvikling.

Hip hop blir i dag brukt som betegnelse for en danseform som er utfordrende, morsom og litt røff, og hvor man danser til funk og rap-musikk.
Hip hop inneholder elementer fra forskjellige dansestiler, som for eksempel jazzdans, funk og breakdance.

Vi har 5 nivåer i hip hop.

Nivå 1 er for begynnere og deg som har danset noen semestre, og videre går det opp til nivå 5 som er et avansert nivå for ungdom og voksne som har danset hip hop i mange år.
Med normal progresjon går man ca. 4 semestre på et nivå før man går videre til neste. Du må være minst 10 år for å delta på våre hip hop timer.

For yngre elever anbefaler vi Minibreak, Juniorbreak eller Jazzdans som forberedende trening.

Antrekk og utstyr i timene:
Joggesko eller dance sneakers, treningsbukse og t-shirt/genser.

BREAKDANCE

Gatedansen oppsto i USA rundt 1970, da ungdommer begynte å eksperimentere med dans og musikk ute i gatene. Det oppsto forskjellige danseformer innen hip hop-kulturen, og disse er fortsatt i utvikling.

Breakdance utviklet seg i New York fra midten av 1970 tallet, og fikk sitt store gjennombrudd på 1980-tallet. Etter noen år ble dansestilen mindre populær for en periode, men fra og med 1990 begynte den gradvis å bli mer populær igjen. Breakdance er en del av Hip-hop kulturen, som består av 4 elementer (graffiti, rap, platespilling/DJs og breaking).

Breakdance er i dag en av de mest utbredte danseformene i verden og er fortsatt i utvikling.
Dansen består av 4 deler:

1. Toprock

2. Footwork/downrock

3. Freezer

4. Powermoves.

I undervisningen ved Asker dans og ballettskole fokuserer vi mest på del 1 til 3. Powermoves er meget tidkrevende å lære og krever stor motivasjon fra eleven selv, samt mye muskelstyrke.

Breakdance er en fysisk krevende danseform hvor du utvikler styrke og smidighet. Våre lærere er voksne og erfarne og underviser i klassisk breaking. Vi legger vekt på at elevene skal beherske fundamentet i breaking og lære seg dansens fagterminologi og begreper. Etter å ha lært de grunnleggende elementene, kan du begynne å sette sammen trinn og lage din egen solodans (etter ca. 2 semestre).
På et mer avansert nivå utvikler du dine egne triks og skaper din egen personlige breakdancestil.
Vi har begynnerkurs fra 11 år.

For elever i alderen 6-8 år og 8-10 år har vi Minibreak og Juniorbreak. Timene er lagt opp som forberedende trening for hip hop og breakdance med mer variert innhold.
Her lærer elevene enkle elementer og grunnleggende øvelser fra breakdance og hip hop sammen med øvelser for å utvikle koordinasjon, balanse, styrke, fleksibilitet, musikalitet og kreativitet. Vi legger vekt på at elevene skal få utfolde seg og oppleve danseglede. Kursene retter seg mot gutter, men jenter er også velkommen til å delta.

Antrekk og utstyr i timene:
Joggesko eller liknende, treningsbukse og t-shirt/genser.

VÅREN 2020 har vi følgende kurs:

Breakdance, litt øvet – fredager kl 1545-1630    Lærer: Andreas Vorkinnslien

Breakdance, fra 11 år, begynnere – fredager kl 1630-1715     Lærer: Andreas Vorkinnslien

Breakdance, øvet/avansert nivå  – fredager kl 1715-1815  Lærer: Andreas Vorkinnslien

Minibreak, 6-7 år  – mandager kl 1600-1645               Lærer: Marianne Schwarz

Juniorbreak litt øvet – fredager kl 1545-1630           Lærer: Marianne Schwarz

Juniorbreak fra 8 år – fredager kl 1630-1715            Lærer: Marianne Schwarz

 

5     6

PILATES

PILATESKURS
Pilatesmetoden ble utviklet for å styrke kroppen på en effektiv og skånsom måte.
Hovedprinsippene i denne treningsformen er konsentrasjon, sentrering og pust.
Gjennom øvelsene bygger man blant annet opp den indre støttemuskulaturen, noe som kan bidra til å forebygge belastningsskader på skjelett og ledd. Treningen foregår på matter, og øvelsene utføres rolig og nøyaktig.

KURS VÅREN 2016:
Torsdager kl 2030-2130 – åpent nivå (passer både for nye og øvede)

Kursavgift kr 2200 – 16 ganger

Kursstart 14. januar.

Instruktør: Kathrine Solstrand
Kathrine er utdannet allmennlærer og er utdannet pilatesinstruktør fra Pilates Room. Hun har 20 års erfaring som instruktør innen gruppetimer og har de siste 7 årene jobbet som Pilates instruktør. Kathrine jobber også som allmennlærer i Asker kommune. Hun er opptatt av at dine treningsøkter skal være effektive og varierte.

————————————————————————————

For påmelding og informasjon, vennligst ta kontakt
på telefonnummer 66 90 23 70 eller e-post: askerdan@online.no eller benytt påmeldingsskjema under Påmelding i hovedmenyen.

YOGA

YOGAKURS

DYNAMISK YOGA

Onsdager kl 2015-2130 – Kursavgift kr 2800– 17 ganger

Kursstart 22. januar.

Lærer: Trude Eidtang

I dette kurset kombinerer vi stillinger og serier fra Ashtanga yoga, klassisk yoga og yin yoga med fokus på styrke, fleksibilitet, pust og avspenning. Vi legger vekt på å tilpasse undervisningen etter den enkeltes forutsetninger og muligheter, og har fokus på skadeforebygging.
Yoga kan praktiseres som egen treningsform eller som et supplement til dans eller annen trening.

Trude Eidtang er internasjonalt godkjent yogalærer i Hatha Flow Yoga fra nederlandske Ekhart Yoga. Hun har også studert klassisk yoga ved Norsk Yogaskole, Ashtanga med Schirin Zorriassateiny/ Marisa Van Vuuren og Restorative Yoga med Donna Fahri.

I tillegg har hun grunnleggende kurs i Yogamassasje fra Axelsons Body Work School og bakgrunn fra dans både som utøver og instruktør.

Trudes yoga er dynamisk og flytbasert, med innslag av klassiske asanas og yin-elementer. Hun vektlegger koordinering av pust og bevegelser og en gradvis progresjon i takt med egne forutsetninger.
For påmelding og spørsmål – tlf 66 90 23 70 eller e-post: askerdan@online.no

GUTTEGRUPPER

Minibreak og Juniorbreak
Vi har Minibreak for gutter 6-8 år og Juniorbreak for aldersgruppen 8-10 år. Timene er lagt opp som forberedende trening for hip hop og breakdance med mer variert innhold.
Her lærer elevene enkle elementer og grunnleggende øvelser fra breakdance og hip hop sammen med øvelser for å utvikle koordinasjon, balanse, styrke, fleksibilitet, musikalitet og kreativitet. Vi legger vekt på at elevene skal få utfolde seg og oppleve danseglede.

Hip hop og Klassisk ballett.
Noen semestre har vi egne guttegrupper i hip hop og klassisk ballett. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å delta på en slik gruppe.

STEPPDANS

De fleste kjenner steppdansen best fra amerikanske filmer og musikaler, men danseformen har en lang historie bak seg. Den har røtter helt tilbake til slave- og kolonitiden, da slaver fra ulike deler av Afrika tok med seg sin musikk og dans til USA.
I stepp utvikler du rytmesans, koordinasjon og hurtighet i ben/føtter. Steppdans er gøy for alle!
Vi har for tiden ikke steppdans på timeplanen.

For informasjon, ta kontakt på tlf 66 90 23 70 eller e-post: askerdan@online.no